MILIEU VOORDELEN

Na water is beton de meest gebruikte substantie op aarde, per persoon wordt jaarlijks ca 2,5 ton (1 m3) beton verwerkt. Het actieve bestanddeel van beton is cement, en cement is verantwoordelijk voor 5% van de totale wereldwijde door de mens veroorzaakte CO₂ emissie.

Dit komt door de productiemethodiek van cement (zeer hoog energie verbruik en het hoge koolstof gehalte van de grondstof kalksteen). Voor iedere ton aan cement dat wordt geproduceerd komt 1 ton CO₂ vrij in onze atmosfeer. Een zeer alarmerende hoeveelheid voor een wereldwijd veel gebruikte bouwstof.

Ecocem gebruikt de best beschikbare techniek om cement te produceren met een CO₂ voetafdruk die 16 keer lager is dan traditionele cementen.

Beton gemaakt met eco₂cem is sterker, heeft een langere levensduur, en is optisch mooier dan beton met portlandcement. Over al deze voordelen beschikt de eindgebruiker zonder extra kosten.

VOORDELEN

Eco₂cem GGBS maakt uw project geschikt voor veranderingen door toekomstige klimaat wisselingen en verzekert uw project van een verhoogde levenscyclus.
Voordelen zijn:

DUURZAAM ONTWERP

Gebruik van eco₂cem biedt een verbeterde structurele prestatie, en draagt bij aan het verduurzamen van het ontwerp van uw project.

Albedo Effect

Albedo-effect is het percentage van inkomende straling, gereflecteerd van een oppervlakte. Gebruik van eco₂cem zorgt voor beton met een lichter, meer reflecterende oppervlakte, waardoor een grotere reflectie van inkomende straling plaatsvindt en zodoende bijdraagt aan vermindering van “global warming”.

MILIEU VERANTWOORD BOUWEN

Eco₂cem draagt bij aan hoge scores bij beoordeling systemen zoals BREEAM en LEED. Ecocem biedt ondersteuning aan, zie voor verdere informatie contact.