Naast de vele architectonische voordelen van het gebruik van eco₂cem, is de lichtere kleur voordelig in zicht/schoonbeton.

Beton vervult meer en meer een esthetische rol in de moderne bouw. Aangezien beton frequenter gebruikt wordt in ”groene” constructies, biedt beton vervaardigd met eco₂cem GGBS een lichtere, helderdere kleur, en wordt gemakkelijk een superieure afwerking verkregen.
eco₂cem GGBS heeft bovendien de eigenschap kalkuitslag te verminderen.

LICHTERE KLEUR

Eco₂cem GGBS is een poeder in een witachtige kleur. Het zorgt voor een lichter en helderdere kleur van het beton, in tegenstelling tot het steenachtig grijs wat verkregen wordt door gebruik van traditioneel portland cement.

De lichte witachtige kleur van beton met eco₂cem stelt architecten in staat een lichtere kleur te verkrijgen voor zichtbare betonconstructies, zonder enige extra kosten. Om de lichtere kleur in het beton te verkrijgen wordt traditioneel portland cement in de regel door 50 tot 70% eco₂cem vervangen.

SUPERIEURE AFWERKING

Eco₂cem GGBS biedt een kostenneutraal alternatief aan hen die een kwalitatief hoge afwerking zoeken in een lichte kleur. Eco₂cem is een fijn poeder, hierdoor wordt een gladder en egaler betonoppervlakte gerealiseerd.
Eco₂cem is beschikbaar bij betonmortelcentrales door geheel Nederland en België.

VERMINDERING KALKUITSLAG

Kalkuitslag is één van de meest hardnekkige en lastige problemen in de uitstraling van zicht/schoonbeton.

Kalkuitslag, ofwel het verkleuren van betonoppervlakten door calcium carbonaat resten, is één van de hardnekkigste en lastigste problemen van het betonoppervlak. Het gebruik van eco₂cem kan dit probleem echter oplossen.

Gebruik van eco₂cem resulteert in een beton met een hogere dichtheid en is poreus. Hierdoor zal calcinatie niet aan het betonoppervlakte zichtbaar zijn maar vindt in de porien plaats. GGBS is effectief in het voorkomen van kalkuitslag bij een vervangend gebruik van minimaal 50%.