Privacy verklaring

Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt beheerd door Ecocem Benelux BV, geregistreerd in Nederland onder nummer 2808 5557 met zetel in Moerdijk  (“Wij”, “ons” en “onze”). Uw gebruik van onze website (waaronder informeel browsen en het zoeken naar informatie met betrekking tot onze producten) is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u zich te onthouden van het gebruik van onze website.

Intellectuele eigendom (inclusief auteursrecht)

Wij bezitten of hebben een licentie voor het gebruik van alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief alle auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, rechten op vertrouwelijke informatie en ontwerprechten ongeacht of deze geregistreerd of niet geregistreerd zijn) die aanwezig zijn op deze website, de inhoud en onderliggende software.

Het gebruik van deze website voor het browsen en het zoeken van informatie is toegestaan. Elk ander gebruik van de inhoud en software op deze website, inclusief de reproductie, wijziging, distributie, verzending, herpublicatie, weergave of uitvoering van de inhoud op deze website is ten strengste verboden.

Milieuberekeningen

Hoewel we ons uiterste best doen om onze berekeningen te baseren op de meest actuele emissiefactoren, kunnen en veranderen deze emissiefactoren met de tijd. Als er nieuwe informatie wordt gepubliceerd, nemen we geen verantwoordelijkheid om onze aansprakelijkheid voor emissiereducties te wijzigen voor berekeningen die we in het verleden hebben gedaan.

Beperking van de aansprakelijkheid

Hoewel alle redelijke inspanningen worden geleverd om ervoor te zorgen dat alle informatie op de website correct is, geven wij geen verklaringen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van die informatie.

Vanwege het feit dat we niet kunnen garanderen dat onze website foutloos zal zijn of dat de informatie op de website correct zal zijn, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies voor u (hetzij direct, indirect, speciaal, incidenteel , bestraffing of gevolgschade, inclusief winstderving) die voortvloeit uit de website of de daarin vervatte informatie (inclusief fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen in dergelijke informatie of fouten, onderbrekingen of vertragingen in verband met de website).

Links naar andere websites

We kunnen links naar websites op internet aanbieden die worden beheerd door derden. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Wij doen geen enkele uitspraak over andere websites die u via onze website kunt bezoeken of die een link naar onze website kunnen bevatten. Wanneer u een andere website bezoekt, begrijpt u dat deze onafhankelijk van ons is en dat wij geen controle hebben over de inhoud of beschikbaarheid of privacypraktijken van die website.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

Veranderingen

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden herzien, zodat de gebruiker wordt geadviseerd deze regelmatig te controleren. U wordt geïnformeerd over het betreden van de site als een verandering heeft plaatsgevonden en door de website te blijven gebruiken, wordt u geacht de herziening te hebben aanvaard.

Privacyverklaring

  1. Algemeen

1.1 Deze verklaring heeft betrekking op de privacypraktijken van Ecocem Nederland BV (“Wij”, “ons” en “onze”) in verband met deze website.

1.2 Wij respecteren uw recht op privacy volledig en zullen geen persoonlijke informatie over u verzamelen op deze website zonder uw duidelijke kennis en toestemming. Alle persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, zal strikt worden behandeld in overeenstemming met de Data Protection Acts 1988 en 2003.

1.3 Lees de voorwaarden van deze privacyverklaring zorgvuldig door, want door deze website te bezoeken, wordt u geacht de voorwaarden van deze privacyverklaring te hebben aanvaard.

 

  1. Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie

2.1 We zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt, tenzij u ervoor kiest om die informatie aan ons te verstrekken. De informatie die we verzamelen, hangt af van wat u doet wanneer u onze site bezoekt.

2.2 Als u onze site bezoekt om te bladeren, lezen of downloaden, verzamelen en bewaren wij automatisch uw IP-adres, browsertype en lengte van gebruikerssessies. We gebruiken deze informatie om ons te helpen onze site nuttiger te maken voor bezoekers, om meer te weten te komen over het aantal bezoekers van onze site en het type technologie dat onze bezoekers gebruiken. We kunnen verzamelde statistieken over onze gebruikers verzamelen en rapporteren in termen van aantallen, verkeerspatronen en gerelateerde site-informatie. Dergelijke statistieken bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.

2.3 U kunt ervoor kiezen ons persoonsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld naam, e-mailadres en postadres) in correspondentie met een van de adressen die op onze website staan vermeld. We gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw vraag te beantwoorden.

2.4 Als u artikelen of hulp op deze site zoekt, downloadt of verzoekt, vragen wij u om ons, onder andere, uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres te verstrekken. We gebruiken deze gegevens zodat we het best aan uw verzoek kunnen voldoen en ons laten begrijpen hoe goed onze website de doelgroep bereikt. We verzamelen geen persoonlijke gegevens meer dan nodig is om deze doelen te bereiken.

  1. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

3.1 We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze agenten, aannemers en dienstverleners voor zover redelijkerwijs vereist voor de hierboven beschreven doeleinden. Er worden geen verzamelde gegevens verstrekt aan derden die niet aan Ecocem zijn gekoppeld.

  1. Cookies

4.1 Deze website maakt gebruik van cookies, dus er kan een cookie in uw computerbrowser worden geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die ons informatie verschaffen over hoe vaak iemand onze site bezoekt en wat hij / zij tijdens die bezoeken doet. Cookies bevatten zelf geen persoonlijk identificeerbare informatie, maar als u ons informatie verstrekt, kan deze gekoppeld zijn aan de gegevens die in de cookie zijn opgeslagen.

4.2 Als u niet wilt dat uw browser cookies accepteert, kunt u de cookie-acceptatieoptie uitschakelen in uw browserinstellingen. Het uitschakelen van de cookie-ondersteuning kan tot gevolg hebben dat deze website niet naar behoren functioneert en dat u mogelijk niet alle functies en informatie volledig kunt benutten.

  1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

5.1 Van tijd tot tijd kunnen we besluiten onze privacyverklaring te wijzigen, maar alle wijzigingen worden op deze pagina vermeld om u op de hoogte te houden van hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven. Als we op enig moment besluiten om persoonlijke gegevens te gebruiken op een manier die aanzienlijk verschilt van de informatie die wordt vermeld in deze privacyverklaring, of op een andere manier aan u wordt onthuld op het moment dat deze werd verzameld, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en heeft u de keuze of of niet wij gebruiken uw informatie op de nieuwe manier.

  1. Recht van toegang

6.1 U hebt het recht om, behoudens bepaalde vrijstellingen, een kopie te verkrijgen van alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren en om eventuele onjuistheden in dergelijke gegevens te corrigeren. Als u van een van deze rechten gebruik wilt maken, neemt u contact met ons op via info@ecocem.nl . Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk worden afgehandeld en zal niet meer dan 40 dagen duren om te verwerken.

  1. Direct Marketing

7.1 Informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om u te informeren over producten en diensten en informatie-updates die door of namens u zijn verstrekt en die voor u van belang kunnen zijn. Dergelijke marketing kan worden uitgevoerd door [post, e-mail, sms, telefoon of fax]. Dergelijke marketing zal alleen worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorkeuren die u heeft aangegeven bij het verstrekken van uw contactgegevens die verband houden met verzoeken die op de site zijn gedaan.

Ecocem Benelux BV.